lunes, 25 de noviembre de 2013

Mapa conceptual

0 comentarios

jueves, 14 de noviembre de 2013

Xarxes

0 comentarios
Què és una xarxa informàtica? Una xarxa és un sistema on els elements que ho componen ordinadors són autònoms i estan connectats entre si per mitjans físics i/o lògics i que poden comunicar-se per compartir recursos.

Unitats:
1 bit            
1 Kb=1024 bits                                  
1 Mb=1024 bits                                   
1 Gb=1024 bits
1 Tb=1024classificacions de xarxes

Segons la grandària de la xarxa, distingim Lan, Man, i wan

LAN: xarxa d'àrea local es connecten diversos equips amb un abast limitat pels cables o per la potència de les antenes sense fils. Per exemple la xarxa de l'institut

MAN: xarxa àrea metropolitana. Xarxa formada per un conjunt de xarxes LAN en les quals es connecten equips, per exemple els de la junta d'Extremadura

WAN: xarxa d'àrea àmplia interconnecten equips en un entorn molt ampli, com un país usant la xarxa telefònica

Xarxes alambricas: que utilitzen els cables que seran de parells trenats i normalment amb connectors RJ45, així utilitzarem cables paral·lels per connectar l'ordinador al switch i cables creuats per connectar ordinadors entre si
Xarxes inhalambricas: La connexió inhalambrica es realitza mitjançant les ones electromagneticas que es propaguen entre una antena emissora i una receptora. Per connectar un ordinador a una xarxa wifi és necessari per tant una antena receptora i el programari adequat.

jueves, 17 de octubre de 2013

Wordle

0 comentarios

Video

0 comentarios

jueves, 10 de octubre de 2013

Que són els navegadors

0 comentarios
Què és un navegador o explorador Web?Un navegador web és el programari o programa que ens permet veure la informació que conté una pàgina web. Tradueix el codi HTML en el qual està escrita la pàgina i ho mostra en la pantalla, permetent-nos interactuar amb el seu contingut i navegar cap a altres pàgines o llocs de la xarxa, mitjançant enllaços o hipervínculos.

El seguiment dels enllaços d'una pàgina a una altra es diu navegació, que és d'on s'origina el nom de navegador web.


Google Chrome / http://www.google.com/chrome/

El navegador més jove i més ràpid de la xarxa, per al poc temps que porta des de setembre del 2008 es considera un gran assoliment la popularitat aconseguida, a més segueix en ascens en funcionalitats i en millores d'acompliment i usabilidad.

Opera / http://my.opera.com/


És reconegut per la seva velocitat, seguretat, suport d'estàndards (especialment CSS), grandària reduïda i constant innovació.


Mozilla Firefox / http://www.mozilla.org/products/firefox/
és el navegador més popular de la xarxa.
Mozilla Firefox, o simplement Firefox és un navegador web lliure i de codi obert desenvolupat per Mozilla, una comunitat global que treballa junta per mantenir una Web Oberta, pública i accessible.


0 comentarios

Què es un buscador?

És una pàgina d'internet que permet realitzar cerques a la xarxa. La seva forma d'utilització és molt senzilla, n'hi ha prou amb introduir una o més paraules clau en una casella i el cercador generarà una llista de pàgines web que se suposa guarden relació amb el tema sol·licitat.

Bing

www.bing.com

Bing és un motor de cerca de Microsoft que es va llançar el 28 de maig de 2009. Microsoft ho crida un Motor de decisions, perquè està dissenyat per donar resultats de cerca en un format que organitza les respostes per fer front a les teves necessitats.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Hola soc Dennis aquesta es la meva llibreta d'informatica

0 comentarios

Followers

 

Informatica Altafulla . Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com