lunes, 25 de noviembre de 2013

Mapa conceptual

0 comentarios

jueves, 14 de noviembre de 2013

Xarxes

0 comentarios
Què és una xarxa informàtica? Una xarxa és un sistema on els elements que ho componen ordinadors són autònoms i estan connectats entre si per mitjans físics i/o lògics i que poden comunicar-se per compartir recursos.

Unitats:
1 bit            
1 Kb=1024 bits                                  
1 Mb=1024 bits                                   
1 Gb=1024 bits
1 Tb=1024classificacions de xarxes

Segons la grandària de la xarxa, distingim Lan, Man, i wan

LAN: xarxa d'àrea local es connecten diversos equips amb un abast limitat pels cables o per la potència de les antenes sense fils. Per exemple la xarxa de l'institut

MAN: xarxa àrea metropolitana. Xarxa formada per un conjunt de xarxes LAN en les quals es connecten equips, per exemple els de la junta d'Extremadura

WAN: xarxa d'àrea àmplia interconnecten equips en un entorn molt ampli, com un país usant la xarxa telefònica

Xarxes alambricas: que utilitzen els cables que seran de parells trenats i normalment amb connectors RJ45, així utilitzarem cables paral·lels per connectar l'ordinador al switch i cables creuats per connectar ordinadors entre si
Xarxes inhalambricas: La connexió inhalambrica es realitza mitjançant les ones electromagneticas que es propaguen entre una antena emissora i una receptora. Per connectar un ordinador a una xarxa wifi és necessari per tant una antena receptora i el programari adequat.

Followers

 

Informatica Altafulla . Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com