jueves, 9 de enero de 2014

Formats d'imatge


Imatges amb pèrdues

format d'imatge amb pèrdues (lossy) aquests formats no guarden tota la informació que té la imatge original, sinó que descarten dades que es consideren prescindibles (informació no interpretable, simplificació, etc...), la qual cosa ho fa ideal per a fotografies o imatges amb moltes textures i alt nivell de detalls. Encara que JPEG és el format més conegut, existeixen diverses alternatives que han intentat millorar aquest format i renovar-ho, alhora de dotar-ho de major qualitat en menys grandària.

Imatges sense pèrdues


Els formats d'imatges sense pèrdues (lossless), al contrari que els anteriors, no descarten informació, sinó que l'emmagatzemen i/o comprimeixen, de manera que sempre serà possible reconstruir (exactament) la imatge original. Aquest tipus de formats no ha d'utilitzar-se per a fotografies o imatges amb moltes textures i colors, sinó per a imatges amb colors sòlids o «llisos»: dibuixos, gràfiques, captures de finestres del sistema operatiu, imatges lineals, etc...


Imatges animades

GIF és el format d'imatges que permeten animació més famós, encara que no l'únic. Existeixen dues variants derivades de PNG que permeten animació.

0 comentarios :

Publicar un comentario

Followers

 

Informatica Altafulla . Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com